Farstad Shipping ASA - Meldepliktig verdipapirhandel

Vi har i dag mottatt følgende melding:

Tyrholm & Farstad AS har i dag solgt 3.000.000 aksjer i Farstad Shipping ASA ("FAR") til kurs NOK 68,50 per aksje.
Ny beholdning etter dette er 15.796.199 aksjer, og Tyrholm & Farstad AS reduserer med dette sin eierandel fra 48,2% til 40,50%.
Med vennlig hilsen
FARSTAD SHIPPING ASA
Anne Dyb Liaaen


Tlf. 70 11 75 29