Farstad Shipping ASA – Ny finansdirektør

Olav Haugland blir ny finansdirektør i Farstad Shipping etter at nåværende finansdirektør, Torstein L. Stavseng, ønsker å trappe ned og benytte seg av muligheten til å ta ut førtidspensjon, etter 28 år i selskapet.

- Torstein L. Stavseng har vært en viktig og verdifull person for oss i 28 år. Farstad Shipping takker ham for lang og trofast tjeneste. Vi vil også benytte oss av Torstein sin kompetanse og erfaring videre fremover, sier konsernsjef i Farstad Shipping, Karl-Johan Bakken.

Olav Haugland (50) har lang erfaring både fra shipping- og finansmarkedene som vil komme Farstad Shipping til gode. Han har blant annet arbeidserfaring fra Wilh. Wilhelmsen, samt vært finansdirektør i Hansa Property Group og Kistefos.

- Farstad Shipping har en lang historie, og er et av de ledende supplyskip rederier i en spennende bransje. Jeg ser frem til å bli en del av Farstad Shipping, og gleder meg til å ta fatt på arbeidsoppgavene, sier Haugland.

Haugland har en siviløkonomtittel fra Norges Handelshøyskole (NHH), og er i tillegg utdannet Statsautorisert Revisor, også fra NHH.

Konsernsjef Bakken ser frem til å få Haugland på plass i konsernledelsen.

– Jeg er svært fornøyd med at Olav Haugland har takket ja til stillingen som finansdirektør. Han har bred erfaring fra tilsvarende roller i næringslivet. Vi ruster nå Farstad Shipping for fremtiden, og Haugland vil være en viktig bidragsyter i selskapets videre utvikling, avslutter Bakken.

Olav Haugland vil ha oppstart 1. mai 2016, mens Torstein L. Stavseng tar ut pensjon fra 1. juli 2016. Formelt vil skifte av finansdirektør skje 1. juni 2016.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

Styreleder Sverre Andreas Farstad – tel. +47 909 79 057

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com