Farstad Shipping ASA – Ny subsea kontrakt

Report this content

Farstad Shipping ASA har oppnådd en 3 års kontrakt med inntil 3 årlige opsjoner for CSV Far Sentinel (2015, VARD 3 07, 9.200 DWT) hos Subtec S.A. de C.V. for leveranse av subsea konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid samt andre støtteaktiviteter i Mexicogulfen.

- Dette er en god kontrakt for Farstad Shipping. Det viser at selv i et svært utfordrende marked er vi i stand til å slutte langsiktige kontrakter for våre skip. Det sikrer verdifull kompetanse og sysselsetting for våre ansatte, sier konsernsjef Karl-Johan Bakken.

- Med dette har vi nå inngått gode kontrakter for begge våre 2015 leverte subsea nybygg. Vi bekrefter med det Farstad Shipping sin sterke posisjon inn i subsea markedet, som for oss er viktig i tiden fremover, sier Bakken.

Oppstart av kontrakten vil være innen desember 2015.

De kommersielle betingelsene i avtalen holdes konfidensielt mellom partene.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (30 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com