Farstad Shipping ASA – Presentasjon av 2. kvartal 2016

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets halvårsresultat 2016

tirsdag 30. august kl 09:00 i Norges Rederiforbunds lokaler, Hovedstyresalen.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Olav Haugland.

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-mail: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 1. halvår vil bli offentliggjort mandag 29. august.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com