Farstad Shipping ASA - Presentasjon av 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat for 2010

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal 2010 og foreløpig resultat 2010

 

torsdag 17. februar kl 09.00

 

i Norges Rederiforbunds lokaler, Hovedstyresalen, Oslo.

 

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

 

I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Wenche Sæther, e-mail: wenche.sether@farstad.com eller telefon 70 11 75 10.

 

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatene vil bli offentliggjort onsdag 16. februar.

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA) og 4 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12