Farstad Shipping ASA - Presentasjon av 4. kvartal og årsresultat 2004

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av selskapets resultat for 4. kvartal og årsresultat 2004
 
fredag 18. februar kl 08.30 i Rederiforbundet (7. etg.), Oslo.
 
Presentasjonen vil bli holdt av adm. direktør Terje J.K. Andersen og finansdirektør Torstein L. Stavseng.
 
I forbindelse med presentasjonen vil det bli servert frokost. Påmelding til Anne Dyb Liaaen, e-mail:  anne.liaaen@farstad.no eller telefon 70 11 75 29.
 
For ordens skyld vil vi opplyse at resultatet vil bli offentliggjort torsdag  17. februar.