Farstad Shipping ASA – Presentasjon av Regnskap 3. kvartal 2015

Report this content

Farstad Shipping ASA har gleden av å invitere til presentasjon av resultatet for 3. kvartal 2015

onsdag 11. november kl 09:00 i lokalene til Hotel Continental, Stortingsgaten 24-26, 3. etg., Oslo.

Presentasjonen vil bli holdt av CEO Karl-Johan Bakken og CFO Torstein L. Stavseng.

Påmelding til: wenche.sether@farstad.com

For ordens skyld vil vi gjøre oppmerksom på at resultatet for 3. kvartal 2015 vil bli offentliggjort tirsdag 10. november.

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (30 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com