Farstad Shipping ASA – Rapport 1. kvartal 2017

Report this content

Vedlagt følger Rapport 1. kvartal 2017.

Farstad Shipping oppnådde i 1. kvartal driftsinntekter på NOK 495,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 511,1 mill. etter avskrivninger på NOK 185,4 mill. Resultat etter skatt ble NOK 1 110,5 mill. etter en regnskapsmessig engangseffekt knyttet til den finansielle restruktureringen av selskapet, og hvorav NOK 1 740,2 mill. har blitt regnskapsført som finansinntekt.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken, +47 901 05 697

CFO Olav Haugland, +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.325. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Dokumenter og linker