Farstad Shipping ASA – Rapport 2. kvartal 2016 og 1. halvår 2016

Vedlagt følger Rapport 2. kvartal 2016.

Farstad Shipping oppnådde i 2. kvartal driftsinntekter på NOK 735,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 849,4 mill. etter nedskrivninger på NOK 862,5 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 961,7 mill.

Driftsinntektene pr. 30.06.16 ble NOK 1 562,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 801,3 mill. etter nedskrivninger på NOK 862,5 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 867,5 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Dokumenter og linker