Farstad Shipping ASA – Rapport 3. kvartal 2015 og 30.09.2015

Report this content

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2015.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 969,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 73,6 mill. Etter urealisert valutatap på NOK 355,6 mill, ble resultat etter skatt negativt med NOK 435,3 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.15 ble NOK 3 071,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 168,2 mill. Etter urealisert valutatap på NOK 517,3 mill, ble resultat etter skatt negativt med NOK 859,1 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 61 skip (30 AHTS, 25 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com

Dokumenter og linker