Farstad Shipping ASA – Rapport 3. kvartal 2016 og 30.09.2016

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2016.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 601,0 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 270,3 mill. etter avskrivninger på NOK 263,7 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 350,3 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.16 ble NOK 2 163,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 1 071,6 mill. etter av- og nedskrivninger på NOK 1 544,9 mill., hvorav nedskrivninger utgjør NOK 862,5 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 1 217,7 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken +47 901 05 697

CFO Olav Haugland +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 55 skip (27 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.725. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Dokumenter og linker