Farstad Shipping ASA – Rapport 4. kvartal 2016 og foreløpig resultat for 2016

Vedlagt følger Rapport 4. kvartal 2016.

Farstad Shipping har inngått en restruktureringsavtale med en rekke interessenter, herunder sikrede långivere, toneangivende obligasjonseiere samt Aker Capital AS og Hemen Holding Limited. Avtalen medvirker til å styrke konsernets balanse og likviditetsposisjon, og sikrer en robust og langsiktig finansiell plattform for konsernet.

Farstad Shipping oppnådde i 4. kvartal driftsinntekter på NOK 524,3 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 2 034,3 mill. etter nedskrivninger på NOK 1 816,1 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 2 382,6 mill.

Driftsinntektene pr. 31.12.16 ble NOK 2 687,6 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble negativt med NOK 3 105,9 mill. etter av- og nedskrivninger på NOK 3 616,0 mill., hvorav nedskrivninger utgjør NOK 2 678,5 mill. Resultat etter skatt ble negativt med NOK 3 600,3 mill.

Styret vil foreslå at det ikke utbetales utbytte for 2016.

For ytterligere opplysninger, vennligst ta kontakt:

Contacts:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CFO Olav Haugland – tel. +47 915 41 809

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (27 AHTS, 22 PSV og 7 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.500. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com 

Dokumenter og linker