Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Supply AS solgt PSV Far Scandia (1991, UT 705, 3.100 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, fredag 15. januar 2016.

Salget vil gi et bokført tap på ca. NOK 8 mill. i 4. kvartal 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Far Scandia ha en flåte på 60 skip (30 AHTS, 24 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com