Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har solgt PSV Lady Grace (2001, UT 755, 2.936 DWT).

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet P/R International Offshore Services ANS.

Overlevering av skipet til ny eier fant sted torsdag 21. januar 2016.

Skipet avhendes som en del av selskapets strategi i forhold til videre utvikling av flåten og markedsutsiktene for denne type tonnasje. Salget vil medføre et bokført tap på ca. NOK 49 mill. i 4. kvartal 2015.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Grace ha en flåte på 59 skip (30 AHTS, 23 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com