Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har solgt PSV Lady Grete (2002, UT 755 L, 3.264 DWT).

Salget er gjennomført på vegne av datterselskapet Farstad Shipping Pte. Ltd. i Singapore.

Overlevering av skipet til ny eier fant sted mandag 29. februar 2016.

Salget ga et bokført tap på NOK 63 mill., hvorav NOK 60 mill. er ført som nedskrivning i 4. kvartal 2015.  

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Lady Grete ha en flåte på 58 skip (30 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com