Farstad Shipping ASA – Salg av skip

Farstad Shipping ASA har på vegne av datterselskapet Farstad Supply AS solgt AHTS Far Sea (1991, ME 303 II, 13.219 BHP).

Overlevering av skipet til ny eier fant sted torsdag 3. mars 2016.

Salget ga et bokført tap på NOK 32 mill., hvorav NOK 30 mill. er ført som nedskrivning i 4. kvartal 2015.  

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken –  tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng – tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping vil etter salget av Far Sea ha en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com