Farstad Shipping ASA – Samler aktiviteten i Australia

Farstad Shipping samler nå all sin oljeserviceaktivitet i Australia til Perth og legger ned driftskontoret i Melbourne. Som et resultat blir den australske landorganisasjonen redusert fra 65 til rundt 30 ansatte.

- Farstad Shipping har tatt del i utviklingen av olje og gass aktiviteten i Australia siden 1990-tallet, og blitt et av de ledende selskapene innen oljeservice i regionen. For å sikre denne posisjonen også i fremtiden, flytter vi nå all aktivitet til Perth slik at dette blir vårt nye hovedsenter i Australia, sier Karl-Johan Bakken, konsernsjef i Farstad Shipping.

Perth vil med dette omfatte både hovedkontor for Australia, operasjonssenter og i tillegg Farstad Shipping sitt trenings- og offshore-simulatorsenter.

Bakgrunnen er den krevende markedssituasjonen med lav oljepris og påfølgende kraftig reduksjon i offshore-aktivitet. I forbindelse med at man flytter driftskontoret til Perth, blir den australske landorganisasjonen redusert fra 65 til rundt 30 ansatte.

- Det er tungt å måtte gå til oppsigelser, men dette er et resultat av nødvendig kapasitetstilpassing, sier Bakken.

Han vil rette en takk til alle sine ansatte som har vært med og bygd opp Farstad Shipping i Australia. Bakken sier videre at flyttingen av driftskontoret er et grep i arbeidet med å rigge Farstad Shipping for fremtiden.

- I tillegg til å få på plass en finansieringsløsning, jobber vi kontinuerlig med strukturelle løsninger for å sikre vår konkurranseevne samt tilpasse oss markedet og våre kunders behov, avslutter Bakken.

Driftskontoret i Singapore, som tidligere har ligget under Australia, skal heretter rapportere til hovedkontoret i Ålesund.

For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken – tel. +47 901 05 697

CHRO Knut Åsebø – tel. +47 916 14 771

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (29 AHTS, 22 PSV og 6 SUBSEA) samt 1 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 1.780. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt.

www.farstad.com