Farstad Shipping ASA: KONTRAKTSINNGÅELSE

Farstad Shipping ASA har, gjennom sitt datterselskap Farstad Supply AS, inngått en fem års befraktningsavtale for et plattform supply skip (PSV) med Peterson Supplylink B.V., som er leverandør til 7 hollandske operatører - BP Nederland Energie B.V., Gaz de France Production Nederland b.v., ENI - Lasmo Nederland b.v., Nederlandse Aardolie Maatschappij b.v., TotalFinaElf Nederland d.v., og Unocal Netherlands b.v. i Southern North Sea Pool (SNS Pool) . I tillegg er det mulighet for å forlenge kontrakten for ytterligere fem år.
 
Skipet er et nybygg på 70 meter og kontraktens oppstart er i tidsrommet 1. jan til 31. mars 2004. Byggeverft er ikke bestemt. Befrakter ønsker ikke at dagraten offentliggjøres, men den gir en
tilfredstillende avkastning på investeringen.
 
Farstad Shipping har nå en flåte på 44 skip i drift og 8 skip i ordre fra forskjellige verft.
 
 
 
P.O.Box 1301 Sentrum, N-6001 Aalesund, Norway
Telephone 70 12 44 60 - Telefax 70 12 85 30 - Telex 42755

Dokumenter og linker