Farstad Shipping ASA: Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

For AHTS Far Scout (2001, UT 722L, 18.700 BHP) er det inngått kontrakt med Petrobras i Brasil for en periode på 2 år.

I Nordsjøen har Peterson erklært sin opsjon for å befrakte PSV Far Splendour (2003, P 106, 3.503 DWT) for ytterligere ett år.

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 200 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12