Farstad Shipping ASA: Rapport 3. kvartal 2011 og 30.09.2011

Vedlagt følger Rapport 3. kvartal 2011.

Farstad Shipping oppnådde i 3. kvartal driftsinntekter på NOK 970,2 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 356,2 mill. Resultatet etter skatt ble NOK 218,6 mill.

Driftsinntektene pr. 30.09.11 ble NOK 2 655,1 mill. Driftsresultatet (EBIT) ble NOK 728,2 mill. Resultat etter skatt ble NOK 428,7 mill.

For ytterligere opplysninger vennligst kontakt:

CEO Karl-Johan Bakken -     +47 90 10 56 97
CFO Torstein L. Stavseng -   +47 91 10 70 01

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1970. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker