Farstad Shipping ASA sin presentasjon i NFF fredag 23. november 2001http://www.farstad.no/finance

Dokumenter og linker