Farstad Shipping tildelt prisen OSJ Shipowner of the Year

Under Offshore Support Vessel konferansen i  London 17. februar 2010, arrangert av magasinet Offshore Support Journal og en av de større årlige samlinger av bransjefolk, ble Farstad Shipping ASA tildelt prisen OSJ Shipowner of the Year.

 

I tillegg mottok Farstad Shipping ASA sammen med Rolls Royce Marine prisen Innovation of the Year for et nyutviklet system for bytting av kjettingkabelarer, designet og produsert av Rolls Royce i samarbeid med IP Huse på oppdrag fra Farstad Shipping ASA.

 

Utstyret er montert ombord i en serie på fire ankerhåndteringsfartøyer type UT731CD, som er bygget ved STX Norway Offshore Langsten, og hvor av det siste skipet skal leveres i slutten av mars 2010. De anlegg som har vært i drift i en periode har vist seg å fungere meget tilfredsstillende.

 

Begge priser representerer en ytterligere anerkjennelse av vårt arbeid for et sikrere arbeidsmiljø, samt en mer effektiv og miljøvennlig operasjon.

 

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

  

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (30 AHTS, 24 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12