Innkalling til Generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping ASA avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, onsdag 14. mai 2014 kl 16.00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Virksomhetsrapport 2013 kan lastes ned fra vår hjemmeside www.farstad.com.

Innkalling med saksvedlegg vil bli sendt til alle aksjonærer.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. mai 2014. Utbytte forventes utbetalt 27. mai 2014.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA), samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12