Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Farstad Shipping avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, onsdag 15. mai 2013 kl. 16:00.

Vedlagt følger innkalling og redegjørelse for de enkelte saker.

Årsrapport og Virksomhetsrapport 2012 kan lastes ned fra vår hjemmesidewww.farstad.com.

Innkalling med trykt versjon av årsrapport og virksomhetsrapport vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjene noteres eksklusive utbytte 16. mai 2013. Utbytte forventes utbetalt 29. mai 2013.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -  tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12