Innkalling til generalforsamling

Korrigert melding - Nytt vedlegg
 
Innkalling til Farstad Shipping ASAs ordinære generalforsamling med vedlegg og årsrapport 2008 følger vedlagt. Innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg kan også lastes ned fra www.farstad.no.
 
Innkallingen med trykt versjon av årsrapporten vil bli sendt alle aksjeeiere med kjent adresse.
 
Generalforsamlingen avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, torsdag 14. mai kl. 16.00. Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. mai. Utbytte forventes utbetalt 28. mai.
 
 
 
Kontaktperson:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. 91 10 70 01
 
 
 
Farstad Shipping har i dag en flåte på 52 skip (23 PSV, 28 AHTS og 1 CSV) og 5 skip (4 AHTS, 1 PSV) under bygging ved norske verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.550. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.
 

Dokumenter og linker