Innkalling til generalforsamling 2008

Innkalling til Farstad Shipping ASAs ordinære generalforsamling med vedlegg og årsrapport 2007 følger vedlagt.
 
Innkallingen til generalforsamlingen med vedlegg kan også lastes ned fra www.farstad.no. Innkallingen sendes alle akseeiere med kjent adresse.
 
Generalforsamlingen avholdes i Farstadgården, Notenesgt. 14, Ålesund, onsdag 14. mai kl. 16.00. Aksjene noteres eksklusive utbytte 15. mai. Utbytte forventes utbetalt 27. mai.
 
 
 
 
Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken -     +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -        +47 91 10 70 01