Kontrakt om bygging av subsea/IMR fartøy

Vi viser til pressemelding datert 12. desember vedr. inngåelse av 5 års rammeavtale med Technip Norge AS.
Farstad Shipping ASA har på vegne av heleid datterselskap inngått avtale med Vard Holding Ltd. om bygging av et subsea/IMR fartøy (Inspection, Maintenance and Repair).

Bygging og utrustning av skipet vil skje i regi av Vard sitt verft i Vung Tau, Vietnam. Kontraheringen representerer en investering for Farstad Shipping på ca. NOK 520 mill. Levering av skipet vil finne sted i 4. kvartal 2016.

Skipet er et Offshore Subsea Construction Vessel av VARD 3 17 design. Det er konstruert for å utføre ROV(Remote Operating Vehicles) støtteoperasjoner, lettere subsea konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid samt andre støtteaktiviteter. Skipet har en lengde på 98 meter, en bredde på 21,5 meter, et dekksareal på knapt 900m² og er utrustet med en offshore kran med en løftekapasitet på 150 tonn. Det er arrangert med innredning for 85 personer.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Dokumenter og linker