Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått intensjonsavtale med Technip for subseafartøyet Far tbn Sleipner (2015, Vard 3 07) som er under bygging ved Vard Langsten.

Avtalen gir fartøyet en beskjeftigelse på 11 måneder fordelt på to faste perioder. Samlet kan Technip benytte skipet, inklusive mobilisering og demobilisering, i inntil 16 måneder. Levering av skipet fra verftet forventes å finne sted i månedsskiftet mars/april 2015, og forberedelser til kontrakten vil da starte umiddelbart.

Kontrakten er gjort på markedsmessige vilkår.  De kommersielle betingelsene i avtalen med Technip holdes konfidensielt mellom partene.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2.200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12