Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått en 5 års rammeavtale med Technip Norge AS for levering av ROV støtteoperasjoner, lettere subsea konstruksjons- og vedlikeholdsarbeid samt andre støtteaktiviteter. Avtalen gir Technip rett til å benytte fartøyet i inntil 320 dager pr. år. Technip har videre rett til å forlenge perioden med inntil 5 år.Oppstart av rammeavtalen vil være i første kvartal 2017.

For å oppfylle kontraktens forpliktelser vil Farstad Shipping ASA kontrahere et nytt IMR fartøy.  Skipet er utviklet og designet i tett samarbeid med Technip for å støtte IMR aktiviteter med krankapasiteter opptil 150 tonn.

Farstad Shipping er i sluttforhandlinger med verft om byggekontrakten.


De kommersielle betingelsene i avtalen med Technip holdes konfidensielt mellom partene.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 3 SUBSEA fartøy (inkl. ovennevnte) under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er 2.250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12