Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtale i Brasil:

Petrobras har forlenget kontrakten for AHTS BOS Turmalina (2006, UT 722 L, 14.416 BHP) for en periode på ca. 600 dager, etter at skipet har blitt oppgradert for å kunne utføre ROV støtteoperasjoner. Oppstart for den nye kontrakten antas å finne sted ved månedsskiftet januar/februar 2015. Kontrakten kan forlenges med inntil 8 år.

Kontrakten representerer en verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 180 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 26 PSV og 4 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12