Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtale i Brasil:

Petrobras har tildelt AHTS BOS Topàzio (2005, UT 728 L, 12.240 BHP) en kontrakt for en periode på 4 år, og som kan forlenges med inntil 4 år. Oppstart for den nye kontrakten er august 2014.

Kontrakten representerer en samlet verdi (eksklusive opsjoner) på ca. NOK 375 mill.
 

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 27 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2250. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12