Kontraktsinngåelse

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtale:

PSV Far Star (1999, UT 745, 4.403 DWT) er tildelt kontrakt av Petrobras i Brasil for fire år med en fireårs opsjon. Skipet går i dag på kontrakt til Technip UK i Brasil. Oppstart for den nye kontrakten er senest 14. august 2013.

Verdien av kontrakten, eksklusiv opsjon, er ca. NOK 275 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12