Kontraktsinngåelse

 Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtale:

 

Peterson SBS har erklært opsjon for PSV Far Splendour (2003, Ulstein P106, 3503 DWT) for en periode på ett år for operasjon i nederlandsk sektor av Nordsjøen.

 

Fornyelse av kontrakten skjer på et høyere ratenivå enn det nåværende, og oppstart er 29. desember 2010.

 

Far Splendour vil med dette starte på sitt åttende år for Peterson SBS.

 

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

  

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (32 AHTS, 24 PSV og 2 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1820. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12