KontraktsinngåelseTotal kontraktsverdi for den faste perioden er ca. NOK 80 mill.

Etter at dette skipet er levert vil Farstad Shipping ASA ha totalt syv skip på kontrakt
til ASCo, hvorav 3 til ASCo Norge.