KONTRAKTSINNGÅELSEVi er godt fornøyd med å ha oppnådd så lang beskjeftigelse i et marked som tradisjonelt er preget av korte kontrakter og som i inneværende år har vært sterkt rammet som følge av oljeselskapenes reduserte leteaktivitet