Kontraktsinngåelser

Chevron Australia har benyttet sin opsjon på å forlenge kontraktene for AHTS Far Saracen (2010, UT 731 CD, 23.664 BHP) og AHTS Far Shogun (2010, UT 731 CD, 23.664 BHP) for en periode på 38 måneder.

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 775 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (31 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA) og 1 AHTS, 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12