Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Brasil:

IMR fartøyet Far Saga (2001, UT 745 L) er tildelt kontrakt med Petrobras for en periode på 6 år. Petrobras har anledning til å forlenge kontrakten med inntil 6 år. Kontrakten omfatter ROV støtteoperasjoner og andre subsea relaterte aktiviteter i Brasil. Far Saga vil forlate Nordsjøen i løpet av desember 2013, etter å ha blitt oppgradert med ny og større kran.

Videre har Petrobras forlenget kontrakten med AHTS Far Sea (1991, ME 303 II, 13.200 BHP) for ytterlige 4 år fra november 2013.

Kontraktene representerer en samlet verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. NOK 1,1 milliarder.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 2 AHTS og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12