Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler:

Shell Brasil har inngått en kontrakt på 6 måneder for AHTS Far Senator (2013, UT 731 CD, 24.000 BHP) i forbindelse med Shell sitt boreprogram i Brasil. Shell kan forlenge kontrakten med ytterlige 2 måneder.  AHTS Far Senator vil forlate Nordsjøen i løpet av oktober 2013.


Total E&P do Brasil har tildelt PSV Far Swift (2003, UT 755 L, 3.084 DWT) en kontrakt på 6 måneder for å støtte deres leteboring i Brasil. Skipet befinner seg i Brasil, og oppstart på den nye kontrakten er forventet i løpet av november 2013.

Petrobras har forlenget kontrakten med AHTS Far Sailor (1997, UT 722, 16.800 BHP) med 5 måneder fra oktober 2013.

Kontraktene representer en samlet verdi (eksklusiv opsjoner) på ca. NOK 150 mill.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 59 skip (30 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 2 AHTS og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2100. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12