Kontraktsinngåelser

Nylig inngåtte befraktningsavtaler:

Farstad Shipping ASA er tildelt en ny 4 måneders kontrakt med 4 månedlige opsjoner fra Statoil for PSV Far Solitaire (2012, UT 754 WP, 5.800 DWT). Oppstart av kontrakten vil være i direkte fortsettelse med dagens kontrakt.

Statoil har erklært 1-års opsjon på kontraktene for PSV Far Seeker (2008, UT 751 E, 4.905 DWT) og PSV Far Searcher (2008, UT 751 E, 4.992 DWT).

Peterson SBS Den Helder B.V. har tildelt PSV Far Splendour (2003, P 106, 3.503 DWT) en 1 års kontrakt med 2 årlige opsjoner.

GDF Suez E&P UK Ltd. har tildelt PSV Far Superior (1990, 705 L, 3.796 DWT) og PSV Far Server (2010, Havyard 832 CD, 4.000 DWT) en tre måneders kontrakt.  Befrakter har opsjon på å forlenge kontrakten med PSV Far Server med totalt 4 uker.

I Brasil har Petrobras erklært en to måneders opsjon for PSV Far Supporter (1996, UT 750, 4.680 DWT).

Karoon Petroleo & Gas Ltda. i Brasil har forlenget kontrakten for PSV Far Swift (2003, UT 755 L, 3.084 DWT) med ytterligere 60 dager.

Oil Search i Australia har inngått kontrakter for AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.400 BHP) og AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP). Varigheten på kontraktene er ca. 3 måneder med ytterligere 3 måneders opsjoner.

Kontraktene (eksklusiv opsjoner) representerer en samlet verdi på ca. NOK 225 mill.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (28 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 4 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12