Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping ASA har inngått følgende befraktningsavtaler i Australia:

Origin Energy har inngått kontrakter for AHTS Far Fosna (1993, UT 722, 14.400 BHP) og AHTS Lady Sandra (1998, KMAR 404, 15.014 BHP) i forbindelse med deres boreoperasjoner i Bass stredet. Varigheten på kontrakten er cirka 9 måneder med oppstart i april.

Woodside Energy Ltd. har tildelt PSV Lady Grace (2001, UT 755, 2.936 DWT) en tolv-måneders kontrakt med opsjoner på ytterligere to år. Fartøyet vil fortsatt være tilknyttet Woodsides offshore produksjon nordvest av Australia.

Woodside har også forlenget kontrakten for AHTS Far Strait (2006, UT 712 L, 14.688 BHP) for ytterligere ett år fra juni 2012.

Esso har erklært sin opsjon på å forlenge kontrakten for PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202, 2.972 DWT) med 3 måneder. Det er videre avtalt en ytterligere to-måneders opsjon utover i tredje kvartal 2012.

BHP Billiton har inngått en kontrakt på 3 måneders varighet for AHTS Far Saltire (2002, UT 728 L, 16.320 BHP) i forbindelse med deres boreoperasjoner på kontinentalsokkelen nordvest av Australia. Oppstart april 2012.

Kontraktene, eksklusive opsjoner, representerer en samlet verdi på ca 300 mill NOK.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng  -  tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 54 skip (30 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12