Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

Statoil har erklært sin opsjon på å forlenge kontraktene for PSV Far Seeker (2008, UT 751E, 4.905 DWT) og PSV Far Searcher (2008, UT 751E, 4.992 DWT) for en periode på 12 måneder.

Woodside i Australia har befraktet AHTS Far Grip (1993, UT 722, 14.400 BHP) for en periode på 9 måneder med oppstart i begynnelsen av mars.

I Brasil har Petrobras forlenget kontrakten med AHTS Far Sagaris (2009, UT 731CD, 23.700 BHP) til ut oktober i år.

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 250 million.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 56 skip (32 AHTS, 21 PSV og 3 SUBSEA) og 6 PSV og 2 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1990. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12