Kontraktsinngåelser

Farstad Shipping har inngått følgende befraktningsavtaler:

 

AHTS Far Strait (2006, UT 712L, 14.688 BHP), AHTS Lady Caroline (2003, UT 712, 12.240 BHP), PSV Far Spirit (2007, VS 470 MK II, 3.624 DWT) og PSV Lady Grace (2001, UT 755, 2.936 DWT) har alle fått utvidet sine eksisterende befraktningskontrakter for ett år. AHTS Far Stream (2006, UT 712L, 14.688 BHP) og PSV Far Swan (2006, VS 470 MK II, 3.628 DWT) har fått sine avtaler utvidet med 6 måneder.  Alle fartøyene arbeider for Woodside i Australia innenfor deres bore- og/eller produksjonsoperasjoner.

 

I tillegg har Esso Australia erklært sin opsjon på ytterligere 3 måneder for PSV Lady Kari-Ann (1982, ME 202, 2.972 DWT). Fartøyet vil fortsatt støtte Essos offshore operasjoner i Bass stredet.

 

Kontraktene representerer en samlet verdi på ca. NOK 380 million.

 

 

 

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

 

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (32 AHTS, 23 PSV og 2 SUBSEA) og 6 PSV under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1900. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12