Levering nybygg, salg og tilbakeleie

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 21. mars tatt levering av nybygget Far Senator (UT 731 CD) fra Vard Langsten.

I tråd med pressemelding datert 7. mars 2013 har Farstad Supply solgt skipet videre til Ocean Yield AS og leid det tilbake på en 12 års bareboat kontrakt. Farstad Supply har på gitte tidspunkt i leieavtalen rett til å kjøpe skipene tilbake. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 3 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12