Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag onsdag 13. august tatt levering av PSV Far Sygna (Vard 1 07) fra Vard Vung Tau, Vietnam.

Etter ankomst Norge i slutten av september vil skipet gå direkte inn på en langsiktig kontrakt for Statoil med en fast periode på 6 år og med opsjoner på ytterligere 3 x 1 år, jfr. pressemelding av 14. juni 2012.

Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB og Handelsbanken.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken -   tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 62 skip (32 AHTS, 27 PSV og 3 SUBSEA) samt 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12