Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 3. april tatt levering av AHTS Far Sirius (UT 731 CD) fra Vard Langsten.

Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med GIEK og Sparebank 1 SMN.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 60 skip (32 AHTS, 25 PSV og 3 SUBSEA), samt 2 PSV og 2 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og sjø er ca. 2200. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12