Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag, onsdag 29.mai, tatt levering av nybygget Far Starling (STX PSV08 CD) fra Vard Vung Tau, Vietnam.

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån hos Danmarks Skibskredit AS.

Kontaktpersoner:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697

CFO Torstein L. Stavseng - tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (29 AHTS, 26 PSV og 3 SUBSEA) og 2 PSV, 3 AHTS og 1 SUBSEA under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er 2080. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12