Levering og langsiktig finansiering

Farstad Shipping Limited, et heleid selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag mandag 2. juli tatt levering av nybygget Far Scotsman (STX PSV08 CD) fra STX OSV Langsten. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

Skipet er finansiert av Eksportkreditt Norge AS i samarbeid med DNB Bank ASA, GIEK og SpareBank 1 SMN.

Kontaktpersoner:
CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 901 05 697
CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 911 07 001

Farstad Shipping har i dag en flåte på 54 skip (29 AHTS, 22 PSV og 3 SUBSEA) og 7 PSV og 4 AHTS under bygging. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Perth, Singapore, Macaé og Rio de Janeiro. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 2000. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

www.farstad.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12