Levering og langsiktig finansiering

 

Farstad Supply AS, et heleiet selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag onsdag 24. mars tatt levering av nybygget Far Saracen (AHTS UT731CD) fra STX Norway Offshore AS, Langsten. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

 

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 435 mill. hos Eksportfinans ASA. Lånet er garantert av GIEK, Handelsbanken og DnB NOR Bank ASA.

 

 

 

 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

 

 

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 58 skip (24 PSV, 31 AHTS og 3 SUBSEA). Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.850. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12