Levering og langsiktig finansiering

Farstad Supply AS, et heleiet selskap av Farstad Shipping ASA, har i dag torsdag 28. januar tatt levering av nybygget Far Shogun (AHTS UT731CD) fra STX Norway Offshore AS, Langsten. Skipet skal gå i spotmarkedet i Nordsjøen.

 

I forbindelse med overtakelsen av skipet er det trukket et langsiktig lån på NOK 400 mill. hos Fortis Bank (Nederland) N.V, Oslo Branch.

 

  

 

Kontaktperson:

CEO Karl-Johan Bakken - tel. +47 90 10 56 97

CFO Torstein Stavseng -   tel. +47 91 10 70 01

  

 

Farstad Shipping har i dag en flåte på 57 skip (24 PSV, 30 AHTS og 3 SUBSEA) og 1 AHTS under bygging ved norsk verft. Selskapets aktiviteter drives fra Ålesund, Aberdeen, Melbourne, Singapore og Macaé. Samlet antall ansatte på land og på sjø er ca. 1.700. Selskapets strategi er å være en langsiktig og betydelig leverandør av store, moderne offshore servicefartøyer til oljeindustrien internasjonalt. Selskapet har en langsiktig befraktningsprofil.

 

www.farstad.com

 

 
 
 
 
 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12