Meldepliktig handel

Primærinnsider CEO Karl-Johan Bakken har 18. juni 2013 kjøpt 2.500 aksjer i Farstad Shipping ASA til kurs 120,00 per aksje.

Ny beholdning etter transaksjonen er 13.510 aksjer.  

Investorkontakt:       Ove Andreas Thidemansen
Telefon:                     +47 22 48 51 34
E-post:                       ove.andreas.thidemansen@nordea.com

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12